3 As 190/2014 - 90

10. 04. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Radovanem Havelcem v právní věci žalobce J. H., proti žalovanému Rektorovi Slezské univerzity v Opavě, se sídlem Opava, Na Rybníčku 626/1, zastoupenému JUDr. Tomášem Hulvou, advokátem se sídlem Opava, nám. Republiky 2/1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 9. 2014, č. j. 22 A 96/2014 - 13,

takto:

Výrok III. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2015, č. j. 3 As 190/2014-87, se opravuje tak, že na konci druhé věty se slovo „rozsudku“ nahrazuje slovem „usnesení“.

Odůvodnění :

Shora uvedeným usnesením zdejšího soudu bylo rozhodnuto ve věci kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 9. 2014, č. j. 22 A 96/2014 - 13. Kasační stížnost byla výrokem I. odmítnuta pro nedostatek podmínky řízení [právního zastoupení žalobce, které požaduje § 105 odst. 2, soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“)]. Výrokem II. byla žalobci stanovena povinnost zaplatit žalovanému na nákladech řízení o kasační stížnosti částku 8.228 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám zástupce žalovaného, JUDr. Tomáše Hulvy. Konečně výrokem III. byl žalobci vrácen zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Při vyhotovování usnesení ze dne 25. 3. 2015, č. j. 3 As 190/2014 - 87, však došlo v jeho výroku III. k pochybení, neboť Nejvyšší správní soud na konci věty druhé uvedl namísto slova „usnesení“ omylem slovo „rozsudku“. Vzhledem k tomu, že se tato vada týká výroku soudního rozhodnutí, byla jeho oprava provedena cestou opravného usnesení, jak to předpokládá ustanovení § 54 odst. 4 věta druhá s. ř. s.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 4. 2015, sp. zn. 3 As 190/2014 - 90, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies