9 Afs 207/2014 - 86

08. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobkyně: M. K., zast. Mgr. Martinem Buřičem, advokátem se sídlem Štěpánská 643/39, Praha 1, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 18. 10. 2013, č. j. 37256-18/2013-900000-304.3, č. j. 37256-27/2013-900000-304.3 a č. j. 37256-11/2013- 900000-304.3, v řízení o kasačních stížnostech žalobkyně proti rozsudkům Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 2. 7. 2014, č. j. 52 Af 54/2013 – 37, č. j. 52 Af 63/2013 – 37 a č. j. 52 Af 47/2013 – 44,

takto :

I. Řízení o kasačních stížnostech se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasačních stížnostech.

Odůvodnění :

[1]

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadla shora označené rozsudky Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích kasačními stížnostmi.

[2]

Stěžovatelka společně s kasačními stížnostmi nezaplatila soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, který se váže k podání každé jednotlivé kasační stížnosti, požádala však o osvobození od povinnosti soudní poplatky platit. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 29. 10. 2014, č. j. 9 Afs 207/2014 – 60, řízení o kasačních stížnostech proti napadeným rozsudkům krajského soudu spojil ke společnému projednání. Zároveň zamítl žádosti o osvobození od soudních poplatků a stěžovatelce uložil, aby ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatky za tři kasační stížnosti v celkové výši 15 000 Kč. Nejvyšší správní soud v tomto usnesení také stěžovatelku poučil o tom, že v případě nezaplacení soudních poplatků bude řízení o kasačních stížnostech zastaveno. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 30. 10. 2014, lhůta pro zaplacení soudních poplatků tedy uplynula 30. 12. 2014.

[3]

Jelikož ani ke dni vydání usnesení o zastavení řízení o kasačních stížnostech nebyly přes výzvu soudu požadované soudní poplatky stěžovatelkou zaplaceny, Nejvyšší správní soud řízení o kasačních stížnostech zastavil dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), za použití § 120 téhož zákona.

[4]

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2015

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 1. 2015, sp. zn. 9 Afs 207/2014 - 86, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies