3 Afs 149/2014 - 68

21. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobkyně: M. K., zastoupené Mgr. Martinem Buřičem, advokátem se sídlem Praha 1, Štěpánská 643/39, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Praha 4, Budějovická 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 10. 2013, č. j. 37256-15/2013-900000-304.3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 2. 7. 2014, č. j. 52 Af 51 /2013 – 37,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyšší správní soud obdržel dne 23. 7. 2014 kasační stížnost žalobkyně (dále také „stěžovatelky“) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 2. 7. 2014, č. j. 52 Af 51/2013 – 37. Stěžovatelka poté požádala o osvobození od soudního poplatku, spojení řízení o kasačních stížnostech do jediného řízení a požádala též o změnu placení soudních poplatků, popř. o prodloužení lhůty k zaplacení soudního poplatku.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 11. 2014, č. j. 3 Afs 149/2014 – 31, žádost stěžovatelky o osvobození od soudního poplatku zamítl a v návaznosti na tento výrok stěžovatelku vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Nejvyšší správní soud v odůvodnění usnesení mj. uvedl, že příjmy stěžovatelky dosahují 11.736 Kč za měsíc; příjem v této výši postačuje na zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. Nejvyšší správní soud přihlédl také ke skutečnosti, že z žádosti stěžovatelky plyne, že spoluvlastní nemovitosti i finanční úspory, které jsou zajištěny Policií ČR v souvislosti s trestním řízením proti jejímu manželovi vedeném u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 3 To 15/2014. Stěžovatelce byla z tohoto důvodu pro úhradu soudního poplatku stanovena dostatečná lhůta, a to 2 měsíce od doručení této výzvy. Nejvyšší správní soud uzavřel, že v této lhůtě je třeba soudní poplatek zaplatit, anebo doložit podání výzvy orgánu činnému v trestním řízení, o níž dosud nebylo rozhodnuto. Usnesení ze dne 3. 11. 2014, č. j. 3 Afs 149/2014 – 31, bylo stěžovatelce doručeno dnem 5. 11. 2014.

Stěžovatelka však po doručení výše citovaného usnesení pouze dne 9. 12. 2014 doplnila kasační stížnost a současně poukázala na to, že v trestní věci S. K. a spol. vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 4 T 9/2012 a u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 3 To 15/2014 bylo pravomocně rozhodnuto rozsudkem Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 To 15/2014. Podle stěžovatelky z toho vyplývá, že celková škoda českého státu je vymáhána ve dvou rovinách – po odsouzeném v rámci výkonu trestu i po stěžovatelce v rámci daňové exekuce.

Z odůvodnění přiloženého rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 To 15/2014 (str. 24) Nejvyššímu správnímu soudu naopak vyplynulo, že důvod k zajištění finančních prostředků na účtech vedených u ČSOB, jejichž majitelkou je stěžovatelka, právní mocí trestního rozsudku (25. 8. 2014) pominul. Stěžovatelka ke dni vydání tohoto rozhodnutí kromě uvedeného doplnění důvodů kasační stížnosti poplatek za kasační stížnost dosud nezaplatila a ani přes poučení, které jí poskytl Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 3. 11. 2014, č. j. 3 Afs 149/2014 – 31, neprokázala snahu získat zpět zajištěné finanční prostředky, z nichž by mohla zaplatit soudní poplatek. Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí lhůty řízení zastavil v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 21. ledna 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2015, sp. zn. 3 Afs 149/2014 - 68, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies