5 Ads 103/2014 - 46

08. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Lenkou Matyášovou v právní věci žalobkyně: A. K., zastoupená Mgr. Eduardem Benešem, advokátem se sídlem Praha 9 – Libeň, Na Rozcestí 6/1434, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Křížová 1292/25, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2014, č. j. 2 Ad 1/2014 - 21,

takto :

Ve výroku III. rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2014, č. j. 5 Ads 103/2014 - 42, se nesprávné označení uvedeného rozsudku jako „tohoto usnesení“ opravuje na správné „tohoto rozsudku“.

Odůvodnění :

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2014, č. j. 5 Ads 103/2014 - 42, byla výrokem I. kasační stížnost zamítnuta, výrokem II. nebyla žalované přiznána náhrada nákladů řízení a výrokem III. byla ustanovenému zástupci žalobkyně Mgr. Eduardu Benešovi přiznána odměna za zastupování ve výši 3146 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Ve výroku III. rozsudku ze dne 19. 12. 2014 tedy byl rozsudek v důsledku písařské chyby zjevně nesprávně označen jako „usnesení“.

Uvedenou zřejmou nesprávnost proto zdejší soud opravil postupem podle § 54 odst. 4 s. ř. s. tímto opravným usnesením.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 1. 2015, sp. zn. 5 Ads 103/2014 - 46, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies