8 As 84/2014 - 54

27. 05. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Petra Sedláka v právní věci žalobce: J. K., zastoupeného Mgr. Jiřím Kubalou, advokátem se sídlem Josefa Václava Sládka 35, Frýdek - Místek, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 6. 2012, čj. MSK 58958/2012, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 4. 2014, čj. 22 A 103/2012 – 35,

takto :

Výrok II. rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2015, čj. 8 As 84/2014 - 40, se opravuje tak, že správně zní:

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady soudního řízení ve výši 4114 Kč ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce Mgr. Jiřího Kubaly.

Odůvodnění :

Rozsudkem ze dne 9. 4. 2015, čj. 8 As 84/2014 - 40, Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 4. 2014, čj. 22 A 103/2012 – 35.

Podle § 54 odst. 4 s. ř. s. předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení.

V písemném vyhotovení rozsudku došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v záměně procesního postavení účastníků při písemném vyhotovení rozhodnutí. Proto bylo třeba vzniklou chybu výrokové části opravit.

Nejvyšší správní soud proto opravil výrok II. rozsudku ve shora uvedeném znění. Žalobci náleží náhrada nákladů řízení za jeden úkon právní služby, vč. paušální náhrady nákladů [§ 7, § 9 odst. 4 písm. d), § 11 odst. 1 písm. d) a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů] a DPH ve výši 21%.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. května 2015

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 8 As 84/2014 - 54, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies