10 As 31/2015 - 23

28. 05. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: V. S., proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 3. 2014, čj. 576/DS/2014/Kj, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 1. 2015, čj. 28 A 9/2014-53,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 3. 2014, čj. 576/DS/2014/Kj.

[2]

Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 13. 5. 2015, čj. 10 As 31/2015-20 vyzval ke splnění podmínky dle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., tj. aby doložil, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, nebo že sám dosáhl vysokoškolského právnického vzdělání vyžadovaného pro výkon advokacie. Skutečnost, že stěžovatel užívá titul doktor práv (JUDr.), sama o sobě neprokazuje, že požadované vzdělání získal. Ke splnění stanovené povinnosti stanovil soud stěžovateli lhůtu 7 dnů; současně jej poučil o důsledcích nesplnění výzvy včetně možnosti požádat o ustanovení advokáta. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 14. 5. 2015 vhozením do schránky, lhůta tedy uplynula dne 21. 5. 2015.

[3]

Stěžovatel ve stanovené lhůtě ani poté splnění této podmínky nedoložil a na výzvu soudu nijak nereagoval, Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., odmítl.

[4]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. května 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2015, sp. zn. 10 As 31/2015 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies