5 As 171/2014 - 24

18. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: P. Č., ve věci podání žalobce ze dne 23. 7. 2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 9. 2014, č. j. 10 Na 50/2014 - 7,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) dne 8. 10. 2014 podal prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“) kasační stížnost proti usnesení krajského soudu ze dne 10. 9. 2014, č. j. 10 Na 50/2014 - 7, kterým krajský soud žalobu stěžovatele odmítl pro neodstranění vad podání.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů] a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním své kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 13. 11. 2014, č. j. 5 As 171/2014 - 15, kterým byla současně zamítnuta žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, vyzval ke splnění této povinnosti. Stěžovateli byla k zaplacení soudního poplatku stanovena lhůta dvou týdnů ode dne doručení tohoto usnesení, přičemž byl současně poučen o následcích jeho nezaplacení ve stanovené lhůtě.

Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu s výzvou k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost bylo stěžovateli řádně doručeno 1. 12. 2014. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula dnem 15. 12. 2014. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. Vzhledem k tomu Nejvyšší správní soud řízení dle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.), ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil. O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. prosince 2014

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2014, sp. zn. 5 As 171/2014 - 24, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies