1 Ads 190/2014 - 21

04. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobkyně: MUDr. Z. H., zastoupena Mgr. Magdalenou Krakovičovou, advokátkou se sídlem Štěpánská 640/45, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, se sídlem Na poříčním právu 1, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 12. 2013, č. j. MPSV- UM/24393/13/4S-HMP, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2014, č. j. 2 Ad 11/2014 - 24,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalovaný v záhlaví uvedeným rozhodnutím zamítl odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Úřadu práce ČR, Krajské pobočky pro hl. m. Prahu, kterým jí nebyla přiznána dávka státní sociální podpory – porodné. Žalobu proti rozhodnutí žalovaného Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) zamítl jako nedůvodnou. Žalobkyně brojila proti tomuto rozsudku městského soudu včas podanou kasační stížností.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Podáním ze dne 10. 10. 2014, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 1. 12. 2014, vzala žalobkyně svou kasační stížnost zpět v celém rozsahu. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení podle § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. prosince 2014

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2014, sp. zn. 1 Ads 190/2014 - 21, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies