5 Azs 172/2014 - 16

02. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: S. M. H., zastoupeného Mgr. Pavlem Čižinským, advokátem se sídlem Praha 2, Ječná 548/7, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2014, č. j. 9 A 199/2013 - 28,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností brojil proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým tento soud řízení pro zpětvzetí žaloby zastavil, žalobci vrátil soudní poplatek ve výši 1000 Kč a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 18. 11. 2014, č. j. 5 Azs 172/2014 - 11, vyzval ke splnění této povinnosti. Stěžovateli byla k zaplacení soudního poplatku ve výši 5 000 Kč stanovena lhůta 7 dnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích jeho nezaplacení ve stanovené lhůtě. Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu s výzvou k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost bylo stěžovateli (jeho zástupci) řádně doručeno  dne 22. 11. 2014. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula pondělím 1. 12. 2014. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. Vzhledem k tomu Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil.


O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. prosince 2014

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 12. 2014, sp. zn. 5 Azs 172/2014 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies