10 As 200/2014 - 25

27. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: M. O., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské nám. 6, Brno, proti usnesení žalovaného ze dne 10. 4. 2014, čj. Nao 142/2014-104, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 8. 2014, čj. 31 A 42/2014-25,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal ke Krajskému soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) žalobu proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 4. 2014, čj. Nao 142/2014 - 104, jímž bylo rozhodnuto tak, že soudkyně JUDr. Zuzana Bystřická a JUDr. Eva Lukotková nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u krajského soudu pod sp. zn. 29 A 28/2010. Krajský soud usnesením ze dne 6. 8. 2014, čj. 31 A 42/2014-25 (dále jen „napadené usnesení“), žalobu odmítl pro nepřípustnost dle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

[2]

Stěžovatel podal proti napadenému usnesení kasační stížnost (doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 4. 9. 2014), s níž spojil žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti. Uvedené žádosti Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 30. 10. 2014, čj. 10 As 200/2014-19, zamítl. Současně stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku a doložení splnění podmínky dle § 105 odst. 2 s. ř. s. ve lhůtě 14 dnů. Stěžovateli byla výzva doručena dne 6. 11. 2014.

[3]

Stěžovatel splnění podmínky zastoupení advokátem ve lhůtě stanovené nedoložil (nezaplatil přitom ani soudní poplatek).

[4]

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5]

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. listopadu 2014

Zdeněk Kühn předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 10 As 200/2014 - 25, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies