16 Kss 6/2014 - 51

27. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a členů JUDr. Milady Šámalové, JUDr. Ivany Doubkové, JUDr. Josefa Českého, JUDr. Petra Hajna a JUDr. Tomáše Prokopce v neveřejném zasedání dne 27. 11. 2014 ve věci návrhu ministryně spravedlnosti, ze dne 9. 9. 2014, čj. MSP-8/2014-OD-KN/4, na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti Mgr. L. Č., soudce Okresního soudu v Bruntále,

takto :

Řízení o kárném návrhu se podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, zastavuje .

Odůvodnění :

Návrhem ministryně spravedlnosti (dále jen „navrhovatelka“) ze dne 9. 9. 2014 bylo zahájeno kárné řízení se soudcem Okresního soudu v Bruntále Mgr. L. Č.

Podáním ze dne 6. 10. 2014 doručeným kárnému soudu dne 9. 10. 2014, a po doplnění formálních náležitostí podání k výzvě kárného soudu opětovně doručeným kárnému soudu dne 30. 10. 2014, vzala navrhovatelka návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudce ze dne 9. 9. 2014 zpět.

Dle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, v relevantním znění (dále jen „zákon č. 7/2002 Sb.“), senát kárného soudu bez ústního jednání řízení zastaví, byl-li návrh na zahájení řízení podán opožděně nebo byl-li vzat zpět.

V dané věci kárný senát zjistil, že návrh na zahájení řízení byl vzat navrhovatelkou zpět a nejsou tak pochybnosti o naplnění podmínek uvedených v citovaném ustanovení § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. pro zastavení řízení bez nařízení ústního jednání.

Vzhledem k uvedenému kárný senát rozhodl o zastavení předmětného řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. listopadu 2014

JUDr. Petr Průcha předseda kárného senátu


Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 16 Kss 6/2014 - 51, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies