3 Ads 210/2014 - 16

26. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobkyně: SCHEELIT s.r.o., se sídlem Praha 2, Žitná 1578/52, zast. JUDr. Lenkou Vačatovou, advokátkou, se sídlem Praha 2, Žitná 10, proti žalovanému Státnímu úřadu inspekce práce, se sídlem Kolářská 13, Opava, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 10. 2013, č. j. 3481/1.30/13/14.3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec z 23. 9. 2014, č. j. 59 Ad 3/2014 - 57,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Dne 22. 10. 2014 podala žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, z 23. 9. 2014, č. j. 59 Ad 3/2014 - 57. Napadeným rozsudkem zamítl krajský soud žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 10. 2013, č. j. 3481/1.30/13/14.3.

Stěžovatelka současně s podáním kasační stížnosti nezaplatila soudní poplatek, proto ji Nejvyšší správní soud výrokem I. usnesení ze dne 24. 10. 2014, č. j. 3 Ads 210/2014 – 6 vyzval, aby tuto povinnost splnila v náhradní lhůtě dvou týdnů. Usnesení Nejvyššího správního soudu bylo stěžovatelce doručeno 1. 11. 2014. Ke dni vydání tohoto usnesení stěžovatelka soudní poplatek nezaplatila, pouze v souladu vyzývanou povinností dle výroku II. usnesení z 24. 10. 2014, č. j. 3 Ads 210/2014 – 6, předložila plnou moc udělenou advokátce pro řízení o kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka byla poučena o následcích nesplnění výzvy soudu, Nejvyšší správní soud po marném uplynutí lhůty řízení zastavil v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.


Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 26. listopadu 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. 3 Ads 210/2014 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies