15 Kse 4/2014 - 31

24. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu ve složení: JUDr. Lenka Matyášová, JUDr. Vladimír Veselý, JUDr. Gabriela Vilímková, JUDr. Jindřich Psutka, Mgr. Martina Douchová a Mgr. Zuzana Komínková projednal dne 24. 11. 2014 návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudních exekutorů ze dne 29. 8. 2014 podaný ministryní spravedlnosti JUDr. Helenou Válkovou, proti JUDr. I. I., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Na Zátorce 12, Praha 6,

takto:

Podle § 14 písm. a) zák. č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů a § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád v platném znění, se řízení o kárné žalobě proti obviněnému soudnímu exekutorovi JUDr. I. I., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Na Zátorce 12, Praha 6,

pro skutek, že

1) jako soudní exekutor, pověřený provedením exekuce v řízení vedeném pod sp. zn. 167 EX/2032/08 byl v prodlení s postoupením námitek povinné proti příkazu k úhradě nákladů exekuce čj. 167 EX 2032/08-91 exekučnímu soudu od 22. 8. 2011, kdy námitky od povinné obdržel, do 16. 1. 2014, kdy námitky postoupil exekučnímu soudu,

2) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce v řízení vedeném pod sp. zn. 167/EX/2032/08 byl v prodlení s postoupením námitek povinné proti příkazu k úhradě nákladů exekuce čj. 167 EX 2032/08 - 86, exekučnímu soudu od 15. 8. 2011. do 8. 11. 2011,

tedy svým jednáním měl závažným způsobem porušit při výkonu činnosti své povinnosti, stanovené právním předpisem, čímž se měl dopustit kárného provinění podle § 116 odst. 2 písm. a) exekučního řádu ve znění do 31. 12. 2012 zastavuje.


Odůvodnění :

Kárný žalobce podal návrh na zahájení kárného řízení ze dne 29. 8. 2014 u Nejvyššího správního soudu dne 4. 9. 2014. Podáním ze dne 1. 10. 2014, čj. MSP-338/2014-OSD-ENA/28, které bylo kárnému soudu doručeno dne 7. 10. 2014, kárný žalobce vzal návrh v plném rozsahu zpět.

Podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů kárný senát bez ústního jednání řízení zastaví, vzal-li navrhovatel návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. listopadu 2014

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně kárného senátu


Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2014, sp. zn. 15 Kse 4/2014 - 31, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies