10 As 227/2014 - 12

20. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Okresní soud v Českých Budějovicích, se sídlem Lidická tř. 20, České Budějovice, ve věci podání žalobce ze dne 22. 6. 2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. 10. 2014, čj. 10 Na 41/2014-16,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce se podáním ze dne 22. 6. 2014, doručeném Krajskému soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“) dne 2. 7. 2014, domáhal toho, aby bylo pověřenému zástupci předsedy Okresního soudu v Českých Budějovicích zakázáno pokračovat v porušování žalobcova práva na zákonného soudce a aby mu bylo přikázáno obnovit stav před zásahem (před zadržením v dubnu 2014 vznesených námitek ve skončeném procesu vedeném pod sp. zn. 15 C 311/2014), tj. aby podání neprodleně předal samosoudci senátu 15 C. Krajský soud žalobce usnesením ze dne 7. 7. 2014, čj. 10 Na 41/2014-2, vyzval k odstranění vad tohoto podání. Jelikož žalobce ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, krajský soud je v záhlaví označeným usnesením odmítl.

[2]

Odmítavé usnesení krajského soudu žalobce napadl kasační stížností, a to s argumentací shodnou s odůvodněním stovek jiných jím podaných žalob i kasačních stížností. Znovu namítá aroganci, šikanu a systematickou letitou zlovolnost krajského soudu. Obdobně jako v jiných žalobcových právních věcech má i nyní Nejvyšší správní soud za to, že žalobce svými podáními (a tedy i nynější kasační stížností) toliko zneužívá práva na soudní ochranu, veden – jak již krajský soud správně uvedl – snahou vést soudní řízení pro řízení, a nikoliv proto, aby byla ochraňována jeho reálně existující práva. Podrobně vyložil Nejvyšší správní soud svůj postoj k těmto žalobcovým snahám v usnesení ze dne 13. 11. 2014, čj. 10 As 226/2014-16. Pro skutkovou a právní podobnost nyní řešené věci Nejvyšší správní soud na toto usnesení odkazuje, neboť nemá důvodu jakkoli se od argumentace v citovaném usnesení použité a žalobci známé odchýlit. Kasační stížnost proto Nejvyšší správní soud odmítl pro nepřípustnost podle § 46 odst. 1 písm. d) za použití § 120 s. ř. s.

[3]

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 20. listopadu 2014

Daniela Zemanová předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2014, sp. zn. 10 As 227/2014 - 12, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies