10 As 194/2014 - 51

13. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Okresní soud ve Vyškově, se sídlem Kašíkova 28, Vyškov, proti usnesení Okresního soudu ve Vyškově ze dne 8. 4. 2014, sp. zn. 7C 164/2013, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 7. 2014, čj. 29 A 40/2014-21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal ke Krajskému soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) žalobu proti usnesení Okresního soudu ve Vyškově ze dne 8. 4. 2014, sp. zn. 7C 164/2013, jímž mu soud uložil písemně se v konkrétní lhůtě vyjádřit k žalobě v občanskoprávním řízení. Krajský soud usnesením ze dne 29. 7. 2014, čj. 29 A 40/2014-21 (dále jen „napadené usnesení“), žalobu odmítl pro nepřípustnost dle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

[2]

Stěžovatel podal proti napadenému usnesení kasační stížnost. Jeho následnou žádost ze dne 25. 9. 2014 o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 10. 2014, čj. 10 As 194/2014-45, zamítl. Současně stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku a doložení splnění podmínky dle § 105 odst. 2 s. ř. s. ve lhůtě 14 dnů. Stěžovateli byla výzva doručena dne 13. 10. 2014.

[3]

Stěžovatel splnění podmínky zastoupení advokátem ve lhůtě stanovené nedoložil (stěžovatel nezaplatil ani soudní poplatek).

[4]

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5]

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2014

Zdeněk Kühn předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2014, sp. zn. 10 As 194/2014 - 51, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies