10 Ads 231/2014 - 18

13. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: A. O., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 5. 3. 2014, čj. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 10. 2014, čj. 1 Ad 21/2014-30,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) včasnou kasační stížností napadl v záhlaví označený rozsudek Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 5. 3. 2014, čj. X.

[2]

Podáním ze dne 7. 11. 2014 vzal stěžovatel kasační stížnost zpět. V důsledku tohoto zpětvzetí Nejvyšší správní soud dle § 47 písm. a), ve spojení s § 120, zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) řízení o kasační stížnosti zastavil.

[3]

Žalovaný ani stěžovatel nemají s přihlédnutím k § 60 odst. 3 větě první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2014

Daniela Zemanová předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2014, sp. zn. 10 Ads 231/2014 - 18, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies