3 As 207/2014 - 27

12. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: L. L., zast. Mgr. et Mgr. Lenkou Mrázkovou, advokátkou se sídlem Legionářská 1319/10, Olomouc, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 1. 2013, č. j. KUOK 930/2013, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 17. 9. 2014, č. j. 76 A 4/2013 – 36,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Dne 17. 10. 2014 podal žalobce (dále též „stěžovatel“) k Nejvyššímu správnímu soudu blanketní kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 17. 9. 2014, č. j. 76 A 4/2013 – 36. Napadeným rozsudkem zamítl krajský soud žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 1. 2013, č. j. KUOK 930/2013.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil ani soudní poplatek, vyzval jej Nejvyšší správní soud výrokem I. usnesení ze dne 22. 10. 2014, č. j. 3 As 207/2014 – 19, aby tuto povinnost splnil v náhradní lhůtě dvou týdnů. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014, č. j. 3 As 207/2014 – 19 bylo advokátce stěžovatele doručeno dne 24. 10. 2014; ke dni vydání tohoto usnesení však stěžovatel soudní poplatek nezaplatil.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel byl poučen o následcích nesplnění výzvy soudu, Nejvyšší správní soud po marném uplynutí lhůty řízení zastavil v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 12. listopadu 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 3 As 207/2014 - 27, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies