2 Azs 194/2014 - 14

05. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: Y. I., zastoupen Mgr. et. Mgr. Markem Čechovským, Ph.D., advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, týkající se žaloby na ochranu proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2014, č. j. 9 A 77/2013 – 36,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2014, č. j. 9 A 77/2013 – 36, byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen „stěžovatel“), kterou se domáhal uložení povinnosti žalovanému vydat rozhodnutí ve věci jeho žádosti o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.

[2]

Stěžovatel podal dne 24. 10. 2014 proti shora citovanému rozsudku kasační stížnost. Podáním ze dne 3. 11. 2014 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne vzal stěžovatel tuto kasační stížnost zpět.

[3]

Proto Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[4]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. listopadu 2014

JUDr. Karel Šimka předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 11. 2014, sp. zn. 2 Azs 194/2014 - 14, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies