10 As 178/2014 - 16

30. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Okresní soud v Českých Budějovicích, se sídlem Lidická 20, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 7. 2014, čj. 10 A 82/2014-3,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce podal kasační stížnost ve věci, která je skutkově a právně naprosto srovnatelná s věcí již vyřešenou usnesením NSS ze dne 3. 6. 2014, čj. 8 As 77/2014-9. Obdobně jako v právě cit. věci má i nyní Nejvyšší správní soud za to, že žalobce svým podáním jen zneužívá práva na soudní ochranu, veden snahou vést spor pro spor, nikoliv zájmem o řešení reálně existujících sporů. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. Co do důvodů lze odkázat na podrobně odůvodněné usnesení čj. 8 As 77/2014-9, které je oběma účastníkům známé, a s nímž se soud ztotožnil i v nynější věci. Stejný byl i procesní postup soudu ve vztahu k žalobci.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. října 2014

Zdeněk Kühn předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. 10 As 178/2014 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies