3 As 197/2014 - 26

29. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce D. M., zastoupeného Mgr. Pavlem Čižinským, advokátem se sídlem Praha 2, Ječná 7/548, proti žalovaným 1. Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, a 2. Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, se sídlem Praha 1, Sněmovní 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2014, č. j. 5 A 3/2012 - 29,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností brojil proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2014, č. j. 5 A 3/2012 - 29, jímž městský soud zamítl žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaných správních orgánů. Nezákonný zásah měl spočívat v tom, že žalovaní podmiňovali vstup žalobce s dalšími členy iniciativy ProAlt na galeri jednacího sálu Poslanecké sněmovny tím, aby odložili veškeré listiny, publikace, osobní předměty a předměty vyjadřující názor (zde papír s nápisem „BRAŇME SE REFORMÁM“). Podáním ze dne 28. 10. 2014, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzal stěžovatel (prostřednictvím svého právního zástupce) kasační stížnost zpět.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.


Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. října 2014

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 3 As 197/2014 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies