26 Cdo 3090/2017

17. 07. 2017, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněné RESIDOMO, s.r.o., se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Gregorova 2582/3, IČO 05253268, zastoupené Mgr. Lucií Kempnou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Preslova 361/9,proti povinné V. K., O., vyklizením bytu, vedené u soudní exekutorky Mgr. Pavly Fučíkové, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách, Slévárenská 410/14, pod sp. zn. 024 EX 949/15, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. prosince 2016, č. j. 9 Co 338/2016-418, takto:

I. Řízení o dovolání povinné se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Povinná nezastoupena advokátem napadla dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 12. 2016, č. j. 9 Co 338/2016-418, jímž odvolací soud potvrdil usnesení exekutorské kandidátky Mgr. H. S., pověřené soudní exekutorkou Mgr. Pavlou Fučíkovou, Exekutorský úřad Ostrava, ze dne 21. 1. 2016, č. j. 024 EX 949/15-265, kterým bylo nařízeno zničení zjevně bezcenných movitých věcí povinné, specifikovaných ve výroku tohoto usnesení.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatelka i přes řádně doručenou výzvu (vyvěšením na úřední desce soudní exekutorky) a poučení soudní exekutorky o důsledcích nečinnosti (usnesením ze dne 26. 4. 2017, č. j. 024 EX 949/15-538) nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. července 2017


JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2017, sp. zn. 26 Cdo 3090/2017, ECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.3090.2017.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies