20 Cdo 2882/2017

03. 07. 2017, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2
  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného M. N., R., proti povinnému M. B., P., pro 448 758 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Jana Škarpy, Exekutorský úřad Praha 4, pod sp. zn. 206 Ex 336/03, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. listopadu 2013, č. j. 11 Co 732/2012-513, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. listopadu 2013, č. j. 11 Co 732/2012-513, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu soudního exekutora ze dne 25. dubna 2017, č. j. 206 Ex 336/03-596, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.). O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 7. 2017JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 7. 2017, sp. zn. 20 Cdo 2882/2017, ECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.2882.2017.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies