33 Cdo 2215/2017

11. 07. 2017, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobců a) L.y E. a b) V. P.,zastoupených Mgr. Vlastislavem Andršem, advokátem se sídlem v Praze 2, Španělská 770/2, proti žalované BYTY PODKOVA a. s.,se sídlem v Praze 1, Novém Městě, Vladislavova 1390/17 (identifikační číslo 268 44 591), o odstranění vad věci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 42 C 335/2004, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2013, č.j. 17 Co 272/2013-429, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :Žalobci podali dovolání proti v záhlaví citovanému rozsudku krajského soudu, které vzali podáním z 25. 5. 2016 v plném rozsahu zpět. Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelů dovolací řízení podle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 11. 7. 2017


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2017, sp. zn. 33 Cdo 2215/2017, ECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.2215.2017.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies