30 Cdo 1819/2017

24. 07. 2017, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 224/8, o 20.000.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 237/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. dubna 2016, č. j. 29 Co 108/2016-35, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Řízení o dovolání žalobce (dále též „dovolatel“) proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“) ve smyslu § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, jelikož i když byl dovolatel soudem prvního stupně vyzván, aby odstranil nedostatek povinného zastoupení v tomto dovolací řízení, přesto nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení ve smyslu § 241 o. s. ř., pročež v tomto dovolacím řízení nelze z uvedeného důvodu dále pokračovat. Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. července 2017

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2017, sp. zn. 30 Cdo 1819/2017, ECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.1819.2017.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies