30 Cdo 3149/2017

11. 07. 2017, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 91/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2017, č. j. 22 Co 52/2017 - 79, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobce podal dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 8. 2016, č. j. 22 Co 174/2016 - 60, a zároveň požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. O této žádosti bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 30. 11. 2016, č. j. 20 C 91/2014 - 68, ve spojení s v záhlaví specifikovaným usnesením Městského soudu v Praze. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 3. 5. 2017, č. j. 20 C 91/2014 - 82, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil svým zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání ve smyslu § 241 o. s. ř. Uvedená vada nebyla ve stanovené lhůtě odstraněna.Dovolací soud při zvážení podání dovolatele ve světle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, dospěl k závěru, že s ohledem na obsah spisu a žalobcova kusá tvrzení o jeho majetkových poměrech nejsou splněny zákonné podmínky pro ustanovení zástupce a dovolateli zástupce neustanovil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 7. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2017, sp. zn. 30 Cdo 3149/2017, ECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3149.2017.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies