30 Cdo 3127/2017

12. 07. 2017, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu zdravotnictví, se sídlem v Praze 2, Palackého náměstí 375/4, o měsíční rentu a zaplacení 8 000 000 Kč, o návrhu žalobce na obnovu řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 54/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2017, č. j. 35 Co 67/2017 – 299 (383), takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobce podal žalobu na obnovu řízení vedeného před Obvodním soudem pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 54/2007, o které bylo zamítavě rozhodnuto usnesením uvedeného soudu ze dne 31. 8. 2016, č. j. 14 C 54/2007 – 286 (368). Toto usnesení bylo k odvolání žalobce potvrzeno v záhlaví uvedeným usnesením odvolacího soudu, proti kterému podal žalobce dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem ve smyslu § 241 o. s. ř. K odstranění tohoto nedostatku byl žalobce vyzván usnesením soudu prvního stupně (č. l. 391), přičemž byla žalobci stanovena lhůta a byl poučen o důsledku nesplnění výzvy. Na výzvu reagoval žalobce neurčitým podáním a návrhem na změnu napadeného rozhodnutí.Při analogické aplikaci usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NS ČR 9/2015, zvážil dovolací soud poměry žalobce a dospěl k závěru, že se v daném případě jedná o bezúspěšné uplatňování práva, neboť již ze samotných údajů účastníkem tvrzených a/nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti, je zřejmé, že jeho požadavku žalobce nemůže být vyhověno, a dovolateli zástupce neustanovil.

Jelikož žalobce nesplnil podmínky § 241 o. s. ř., Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 7. 2017
JUDr. František Ištvánek
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 7. 2017, sp. zn. 30 Cdo 3127/2017, ECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3127.2017.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies