30 Cdo 3100/2017

11. 07. 2017, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce P. B., proti žalované Ing. L. K., vyšší soudní úřednici Okresního soud v Pardubicích, Na Třísle 118, o zaplacení 220 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 16 C 53/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2017, č. j. 21 Co 103/2017 - 65, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 31. 3. 2016, č. j. 23 Co 119/2016 - 29. Po výzvě soudu prvního stupně, aby si pro podání dovolání zvolil svým zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání (č. l. 35), požádal žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů. O této žádosti bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. 2. 2017, č. j. 16 C 53/2017 - 56, ve spojení s v záhlaví uvedeným usnesením odvolacího soudu, proti němuž bylo podáno projednávané dovolání. Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem ve smyslu § 241 o. s. ř. a ani přes výzvu a poučení soudu prvního stupně (č. l. 73) tuto vadu neodstranil.Dovolací soud při zvážení podání dovolatele ve světle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, dospěl k závěru, že se v daném případě jedná o bezúspěšné uplatňování práva, neboť již ze samotných údajů účastníkem tvrzených a/nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti, je zřejmé, že jeho požadavku žalobce nemůže být vyhověno, a dovolateli zástupce neustanovil.

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 11. 7. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2017, sp. zn. 30 Cdo 3100/2017, ECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3100.2017.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies