IV. ÚS 2293/17

13. 09. 2017, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj), soudců JUDr. Jaromíra Jirsy a JUDr. Jana Musila o ústavní stížnosti Lucie Novanské, jíž se domáhala přezkoumání postupu Nejvyššího soudu v řízení vedeném pod sp. zn. 6 Tz 3/2017, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

Stěžovatelka se podáním doručeným dne 24. 7. 2017 domáhala přezkoumání postupu Nejvyššího soudu při rozhodování o stížnosti pro porušení zákona, podané ministrem spravedlnosti.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla stěžovatelka 8. 8. 2017 vyzvána k odstranění jeho vad ve lhůtě třiceti dnů. Dne 24. 8. 2017 obdržel Ústavní soud její sdělení, že bere svou ústavní stížnost zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě soud řízení zastaví. Stěžovatelka naplnila zákonem předvídanou situaci, a proto Ústavní soud rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. září 2017

JUDr. Vladimír Sládeček
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2293/17, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies