IV. ÚS 2371/17

18. 09. 2017, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o návrhu M. S., t. č. ve věznici v Horním Slavkově, zastoupeného Mgr. Ivou Němcovou, advokátkou se sídlem v Předměřicích nad Labem, Obránců míru 331, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. dubna 2017, č. j. 4 Tdo 280/2017-30, a rozsudkům Krajského soudu v Plzni ze dne 23. února 2016, č. j. 8 To 614/2015-353, a Okresního soudu Plzeň-město ze dne 22. září 2015, sp. zn. 1 T 94/2013, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se prostřednictvím advokátky domáhal zrušení napadených rozhodnutí, které nepovažuje za souladné s judikaturou Ústavního soudu. Posledním rozhodnutím ve věci bylo usnesení Nejvyššího soudu doručené navrhovateli prostřednictvím tehdejší obhájkyně dne 12. května 2017. Obhájkyně však přestala vykonávat advokacii a Česká advokátní komora ustanovila navrhovateli novou zástupkyni teprve dne 17. července 2017. Podle navrhovatele tak začala lhůta k podání ústavní stížnosti běžet teprve od ustanovení výše uvedené zástupkyně, a podal-li svůj návrh k poštovní přepravě 27. července 2017 (Ústavnímu soudu doručen dne 28. července 2017), stalo se tak v zákonné lhůtě podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle § 72 odst. 3 a 4 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; přerušení či stavění uvedené lhůty zákon nezná a výklad navrhovatele není možné akceptovat. Navrhovateli nic nebránilo, aby se obrátil na Ústavní soud s ohledem na konkrétní okolnosti před zajištěním zastoupení, v zákonem stanovené lhůtě. Ústavní soud ověřil doručení usnesení Nejvyššího soudu a zjistil, že zástupkyni bylo doručeno dne 16. května 2017 a navrhovateli 19. května 2017; lhůta k podání ústavní stížnosti tak marně uplynula ve středu 19. července 2017.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítl jako opožděný.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. září 2017

Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 9. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2371/17, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies