IV. ÚS 2306/17

18. 09. 2017, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 18. 9. 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu M. G., t. č. Věznice, P. O. Box 21, 664 34 Kuřim, bez právního zastoupení, proti blíže nespecifikovanému rozhodnutí Nejvyššího soudu, proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 8. prosince 2016 č. j. 7 To 501/2016-1945 a proti rozhodnutí Městského soudu v Brně ze dne 13. října 2016 sp. zn. 1 T 38/2016, za účasti Nejvyššího soudu, Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně, jako účastníků řízení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 25. července 2017 doručeno podání, v němž stěžovatel žádá Ústavní soud o prošetření důkazů prováděných v jeho trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 1 T 38/2016 a na ni navazujících rozhodnutí. Stěžovatel namítá chyby při zpracování znaleckého posudku znalcem Vladimírem Inkem.

Vzhledem k tomu, že podání stěžovatele neobsahovalo zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") stanovené náležitosti, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu), zejména však nebyl stěžovatel pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu), byl stěžovatel dopisem ze dne 2. srpna 2017 vyzván k odstranění vad. Stěžovateli byla stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut. Stěžovatel na výzvu do dnešního dne nereagoval a vady neodstranil.

Ústavní soud konstatuje, že lhůta stanovená stěžovateli k odstranění vad podání marně uplynula. Proto mu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. září 2017

Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 9. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2306/17, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies