II. ÚS 1835/17

19. 09. 2017, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Jiřího Zemánka a soudců Ludvíka Davida (soudce zpravodaj) a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti stěžovatele O. G., t. č. ve Věznici Valdice, PS 1/102, Valdice, právně zastoupeného JUDr. Karlem Kolářem, advokátem, AK se sídlem Klaudiánova 135/I, Mladá Boleslav, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 8 To 37/01 ze dne 23. 5. 2001 a rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 1 T 9/2000 ze dne 24. 11. 2000, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel podal dne 13. 6. 2017 ústavní stížnost. V době podání ústavní stížnosti nebyl zastoupen advokátem. Na výzvu Ústavního soudu si právní zastoupení obstaral a jeho advokát dne 27. 7. 2017 doložil plnou moc pro zastupování stěžovatele v řízení před Ústavním soudem.

2. Dne 30. 8. 2017 však Ústavní soud obdržel sdělení, že stěžovatel po podrobném vysvětlení advokáta, že je jeho ústavní stížnost zjevně opožděná, bere podanou ústavní stížnost v celém rozsahu zpět.

3. Podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě soud řízení zastaví. Stěžovatel naplnil zákonem předvídanou situaci. Ústavní soud proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. září 2017

Jiří Zemánek, v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. II. ÚS 1835/17, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies