I. ÚS 1949/17 #2

19. 09. 2017, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Tomáše Lichovníka a Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Jiřího Sehnala, Politických vězňů 27, Kolín, správce konkurzní podstaty úpadce - KTP Quantum, a. s., zastoupeného JUDr. Jiřím Terynglem, advokátem se sídlem Ke Klimentce 2186/15, Praha 5, proti jinému zásahu veřejné moci spočívající v postupu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště v Praze, při nakládání s 53 kusy akcií společnosti Soliter, a.s. IČ 004 80 835, série 01/000028 - 01/000037, 01/000046 - 01/000071, 01/000076 - 01/00092, o návrhu na předběžné opatření, takto:

Nařizuje se předběžné opatření, jímž se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územnímu pracovišti v Praze, ukládá nenakládat s 53 kusy akcií společnosti Soliter, a. s., IČ 004 80 835, série 01/000028 - 01/000037, 01/000046 - 01/000071, 01/000076 - 01/00092.

Odůvodnění

V ústavní stížnosti evidované pod sp. zn. I. ÚS 1949/17, vycházející z ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel JUDr. Jiří Sehnal navrhl, aby Ústavní soud - pro porušení ustanovení čl. 11 odst. 1 a 4 a čl. 40 odst. 4 Listiny základních práv a svobod zrušil usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016 sp. zn. 4 To 51/2016 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 1. 2016 sp. zn. 2 T 13/2006 v části, kde zůstalo rozhodnutím Vrchního soudu v Praze nedotčeno.

Na shora uvedené rozhodnutí obecných soudů navázal postup Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který vypsal výběrové řízení s aukcí na 53 kusů akcií společnosti Soliter, a. s. IČ 004 80 835, série 01/000028 - 01/000037, 01/000046 - 01/000071, 01/000076 - 01/00092.

Ústavní soud zvážil podmínky a okolnosti, které stanoví § 80 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, pro rozhodnutí o vydání předběžného opatření. Předmětná ústavní stížnost směřuje proti jinému zásahu veřejné moci, než je rozhodnutí, a s přihlédnutím k zájmům správce konkurzní podstaty, resp. ostatních věřitelů může prodejem akcií dojít ke vzniku vážné škody či újmy. Vzhledem k tomu, že již došlo k vypsání výběrového řízení s aukcí, jedná se o případ zvláště naléhavý podle § 80 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. To znamená, že o předběžném opatření je možno rozhodnout i bez vyjádření ostatních účastníků a vedlejších účastníků.

Ústavní soud současně odložil vykonatelnost shora citovaných usnesení obecných soudů.

Tímto předběžným opatřením se nijak nepředjímá výsledek řízení o ústavní stížnosti, toto řízení pokračuje i nadále.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. září 2017

Kateřina Šimáčková v. r.
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. I. ÚS 1949/17 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies