II. ÚS 1162/17

19. 09. 2017, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka, ve věci ústavní stížnosti společnosti RAVAK, a. s., sídlem Obenická 285, Příbram, zastoupené JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem, sídlem Husova 5, Praha, vedené pod sp. zn. II. ÚS 1162/17, a ve věci ústavní stížnosti společnosti SHADBROOK ENTERPRISES Limited, sídlem 15 Sommerset Avenue, Luton, LU2 OPJ4TH, Bedfordshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zastoupené Mgr. Petrem Slavíkem, advokátem, sídlem Kolbenova 609/38, Praha, vedené pod sp. zn. I. ÚS 1163/17, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 1162/17 a sp. zn. I. ÚS 1163/17 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. II. ÚS 1162/17.

Odůvodnění:

1. Ústavní soud obdržel dne 18. 4. 2017 prostřednictvím datové schránky JUDr. Martina Dančišina ústavní stížnost společnosti RAVAK, a. s., proti výrokům I. a II. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 3. 2017 č. j. 4 VSPH 545/2017-A-268 a proti výrokům II., V., X. a XIII. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 2. 2017 č. j. MSPH 76 INS 2762/2011-A-250. Ústavní stížnosti byla přidělena sp. zn. II. ÚS 1162/17 a podle rozvrhu práce připadla tato věc soudci zpravodaji Vojtěchu Šimíčkovi. Téhož dne obdržel Ústavní soud prostřednictvím datové schránky Mgr. Petra Slavíka ústavní stížnost společnosti SHADBROOK ENTERPRISES Limited proti výroku I. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 3. 2017 č. j. 4 VSPH 545/2017-A-268 a proti výrokům II., III., V., X. a XIII. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 2. 2017 č. j. MSPH 76 INS 2762/2011-A-250, které byla přidělena spisová značka I. ÚS 1163/17 a podle rozvrhu práce připadla soudci zpravodaji Davidu Uhlířovi.

2. Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků.

3. Ústavní soud po zjištění, že jde o podání napadající stejná rozhodnutí, z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení podle shora uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

4. V souladu s rozvrhem práce pro rok 2017 č. Org 1/17 je soudcem zpravodajem v této věci soudce Vojtěch Šimíček.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. září 2017

Pavel Rychetský, v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. II. ÚS 1162/17, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies