II. ÚS 3805/16 #2

21. 09. 2017, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti advokáta JUDr. Michala Račoka, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 9. 2016, č. j. 12 Cmo 3/2016-561, a proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 9. 2016, č. j. 5 Cmo 170/2011-555, takto:

V záhlaví a v prvním a druhém odstavci odůvodnění usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 3805/16, se opravuje č. j. napadeného usnesení Vrchního soudu v Praze tak, že se č. j. "5 Cmo 170/2016-555" mění na "5 Cmo 170/2011-555".

Odůvodnění:

Při vyhotovení shora označeného usnesení Ústavního soudu došlo ke zjevné chybě spočívající ve vadném označení usnesení Vrchního soudu v Praze, neboť bylo namísto usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 9. 2016, č. j. 5 Cmo 170/2011-555, v záhlaví i odůvodnění nesprávně uvedeno usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 9. 2016, č. j. 5 Cmo 170/2016-555.

Ústavní soud proto vydal toto opravné usnesení za použití § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 164 a § 167 odst. 2 občanského soudního řádu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. září 2017

Jaroslav Fenyk v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 9. 2017, sp. zn. II. ÚS 3805/16 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies