2 As 308/2017 - 20

20. 09. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: T. R., proti žalovanému: předseda Obvodního soudu pro Prahu 8, se sídlem ulice 28. pluku 1533/29b, Praha 10, ve věci žaloby proti nezákonnému zásahu žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 7. 2017, č. j. 10A 127/2017 – 15,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 7. 2017, č. j. 10A 127/2017 – 15, kterým byla odmítnuta jeho žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu, který stěžovatel spatřoval v rozvrhu práce Obvodního soudu pro Prahu 8 na rok 2015. Tuto kasační stížnost podal stěžovatel opakovaně, přičemž jeho předchozí kasační stížnost proti témuž rozhodnutí městského soudu byla Nejvyšším správním soudem odmítnuta (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2017, č. j. 3 As 246/2017 – 18, které nabylo právní moci dne 9. 9. 2017).

[2]

Nejvyšší správní soud tedy již jednou o kasační stížnosti stěžovatele směřující proti napadanému usnesení městského soudu rozhodl. Podal-li stěžovatel kasační stížnost nyní znovu, brání řízení o této kasační stížnosti překážka věci rozhodnuté. Proto Nejvyšší správní soud postupoval ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. a kasační stížnost odmítl. V daném kontextu pak nebylo zapotřebí stěžovatele poučovat o poplatkové povinnosti, jakož ani o povinnosti být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem a vyzývat jej, aby soudní poplatek zaplatil a zvolil si zástupce. Nejvyšší správní soud totiž kasační stížnost odmítl pro překážku věci rozhodnuté, jež je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení o ní.

[3]

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 věty první ve spojení § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. září 2017

JUDr. Karel Šimka předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 2 As 308/2017 - 20, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies