30 Cdo 2759/2017

02. 08. 2017, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce P. B., proti žalovanému JUDr. L. K., soudci Okresního soudu v Pardubicích, s adresou pro doručování: Okresní soud v Pardubicích, Na Třísle 118, o ochranu osobnosti a o zaplacení 1.500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 5 C 150/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 30. října 2015, č. j. 27 Co 483/2015-50, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Řízení o dovolání žalobce (dále též „dovolatel“) proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“) ve smyslu § 241b odst. 2 části věty před středníkem, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, jelikož dovolací soud neshledal na straně dovolatele podmínky pro ustanovení advokáta, dovolatel byl za uvedené procesní situace zákonu odpovídajícím způsobem (soudem prvního stupně) vyzván, aby odstranil nedostatek povinného zastoupení v tomto dovolací řízení, přesto však ke zjednání nápravy nedošlo, takže dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení ve smyslu § 241 o. s. ř., pročež v tomto dovolacím řízení nelze dále pokračovat.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 2. srpna 2017


JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 8. 2017, sp. zn. 30 Cdo 2759/2017, ECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2759.2017.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies