I. ÚS 2664/17

05. 09. 2017, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Jana Musila, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavních stížností stěžovatele Ing. Zdeňka Urbana, zastoupeného Mgr. Terezou Ječnou, advokátkou, se sídlem Štefánikova 1347, 293 01 Mladá Boleslav, a JUDr. Ing. Tomášem Matouškem, advokátem, se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, o spojení ústavních stížností vedených pod sp. zn. I. ÚS 2664/17 a III. ÚS 2685/17, takto:

Ústavní stížnosti dosud vedené pod sp. zn. I. ÚS 2664/17 a III. ÚS 2685/17 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. I. ÚS 2664/17.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel ve dnech 22. srpna a 23. srpna 2017 obě výše uvedené ústavní stížnosti, jimiž se stěžovatel domáhá zrušení tří usnesení Policie České republiky, Národní centrály proti organizovanému zločinu, Služby kriminální policie a vyšetřování, Expozitury Hradec Králové, ze dne 3. 5. 2017 (č. j. NCOZ-1516-960/TČ-2016-417503C, č. j. NCOZ-1516-968/TČ-2016-417503C a č. j. NCOZ-1516-963/TČ-2016-417503-C), a tří usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích, ze dne 9. 6. 2017 (č. j. 14To 172/2017-19, č. j. 14To 176/2017-19 a č. j. 14 To 173/2017-19).

Napadenými usneseními ze dne 3. 5. 2017 zajistil policejní orgán jako náhradní hodnotu peněžní prostředky včetně jejich příslušenství a také peněžní prostředky dodatečně došlé včetně jejich příslušenství na blíže specifikované bankovní účty, jejichž majitelem je stěžovatel. Napadenými usneseními ze dne 9. 6. 2017 krajský soud zamítl stížnosti stěžovatele proti rozhodnutím Policie České republiky.

Proti výše uvedeným usnesením policejního orgánu i proti na ně navazujícím usnesením krajského soudu podal stěžovatel dvě ústavní stížnosti, ve kterých namítá porušení svého práva na ochranu vlastnictví zaručeného čl. 11 odst. 1 Listiny, práva svobodně podnikat zaručeného čl. 26 odst. 1 Listiny a práva na spravedlivý proces zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny.

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků či týchž rozhodnutí.

Obě uvedené stížnosti tyto podmínky naplňují, neboť se týkají téhož účastníka a souvisejí spolu i skutkově. Z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení proto Ústavní soud spojil tyto věci ke společnému řízení.

Řízení o obou uvedených stížnostech bude nadále vedeno pod sp. zn. I. ÚS 2664/17 a v souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu o ustavení senátů ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 v platném znění a s rozvrhem práce pro rok 2017 č. Org 1/17 je soudkyní zpravodajkou v této věci soudkyně Kateřina Šimáčková.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. září 2017

Pavel Rychetský, v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2017, sp. zn. I. ÚS 2664/17, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies