Pl. ÚS 23/17

12. 09. 2017, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudkyň a soudců Ludvíka Davida, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jana Musila, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), Vojtěcha Šimíčka, Vladimíra Sládečka, Tomáše Lichovníka a Milady Tomkové, o návrhu skupiny 18 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 78 odst. 1 písm. c) a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 370/2012 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb., a nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavním soudu dne 21. července 2017 se navrhovatelé, s poukazem na článek 87 odst. 1 písm. a) a b) Ústavy České republiky a na ustanovení § 64 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhali vydání nálezu, kterým by Ústavní soud zrušil ustanovení § 78 odst. 1 písm. c) a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 370/2012 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb., a nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.

Ze spisu Ústavního soudu vedeného pod sp. zn. Pl. ÚS 16/17 bylo zjištěno, že dne 17. července 2017 bylo před Ústavním soudem zahájeno řízení ve věci návrhu skupiny 42 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v němž tito rovněž navrhli zrušení totožných ustanovení školského zákona a totožného nařízení vlády.

Podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je návrh na zahájení řízení nepřípustný, jestliže Ústavní soud již v téže věci jedná; podal-li jej oprávněný navrhovatel, má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

Za situace, kdy na základě prvně podaného návrhu budou podrobena ústavnímu přezkumu shora označená ustanovení školského zákona i nařízení vlády, jehož zrušení se navrhovatelé domáhají, má Ústavní soud za to, že situace předvídaná citovaným ustanovením § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu v projednávané věci nastala.

Protože nyní podaný návrh podali oprávnění navrhovatelé, mají právo se účastnit jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastníci, pročež i jejich návrh bude v rozsahu jimi uplatněné argumentace podroben, po proceduře předvídané zákonem o Ústavním soudu, řádnému přezkumu z pohledu souladu napadených ustanovení školského zákona a napadeného nařízení vlády s ústavním pořádkem.

Z důvodu, že ke dni zahájení řízení v předmětné věci sp. zn. Pl. ÚS 23/17, tj. ke dni 21. července 2017, již Ústavní soud o návrhu na zrušení napadených ustanovení školského zákona a napadeného nařízení vlády jedná, a to ve věci návrhu skupiny 42 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vedeného pod sp. zn. Pl. ÚS 16/17, byl naplněn zákonný důvod odmítnutí předmětného návrhu jako návrhu nepřípustného a Ústavní soud proto předmětný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítl usnesením přijatým podle ustanovení § 35 odst. 2 a § 43 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu z důvodu předvídaného ustanovením § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. září 2017

Pavel Rychetský, v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 23/17, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies