I. ÚS 2809/17

14. 09. 2017, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci návrhu R. Š., toho času ve Věznici Vinařice, na přezkum rozsudku Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 10 T 174/2016 ze dne 9. 12. 2016 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 4 To 8/2017 ze dne 30. 1. 2017, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem, který Ústavní soud vyhodnotil jako ústavní stížnost směřující proti v záhlaví označeným soudním rozhodnutím, stěžovatel brojí proti rozhodnutím soudů prvního a druhého stupně v jeho trestní věci. Z podání navrhovatele, jakož i příslušných údajů o daném trestním řízení, dostupném na oficiálním portálu Ministerstva spravedlnosti http://infosoud.justice.cz, vyplývá, že v případě napadeného usnesení Krajského soudu v Ostravě jde o usnesení odvolacího soudu, kterým nebylo vyhověno odvolání navrhovatele proti v záhlaví označenému odsuzujícímu rozsudku Okresního soudu v Ostravě. Takové rozhodnutí lze přitom napadnout dovoláním, které dle uvedených údajů také bylo podáno, ale dosud o něm nebylo rozhodnuto. Z toho je tedy zřejmé, že v posuzované věci není splněna podmínka vyčerpání všech relevantních procesních prostředků, které navrhovateli právní řád k ochraně jeho práv poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Tudíž je v tomto stádiu návrh předčasný. Nadto je třeba poznamenat, že ústavní stížnost proti těmto rozhodnutím by nyní byla sama o sobě opožděná, protože dvouměsíční lhůta k podání ústavní stížnosti v mezidobí od vyhlášení a doručení usnesení odvolacího soudu již zjevně uplynula.

Návrh na zahájení řízení současně nesplňuje podmínku povinného právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem ve smyslu § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jakož ani další náležitosti. Nicméně s ohledem na shora uvedený závěr o nepřípustnosti návrhu je patrné, že ani případné odstranění této formální vady nemůže změnit nic na jeho nynějším osudu. Z těchto důvodů Ústavní soud navrhovatele nevyzýval k jejímu odstranění a rovnou přistoupil k odmítnutí návrhu, aniž by jej tím jakkoli poškodil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 14. září 2017

Tomáš Lichovník v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 9. 2017, sp. zn. I. ÚS 2809/17, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies