Na 282/2017 - 18

13. 09. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobkyně: Ing. J. K., proti žalovaným: 1) Městský úřad Uherský Ostroh, se sídlem Zámecká 24, Uherský Ostroh, 2) Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, 3) Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, v řízení o podání žalobkyně ze dne 4. 9. 2017,

takto :

Věc se postupuje věcně a místně příslušnému Krajskému soudu v Brně.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 5. 9. 2017 doručeno podání žalobkyně, kterým se domáhá zrušení tří souhlasných závazných stanovisek, která vydal Městský úřad Uherský Ostroh, odbor stavebního úřadu, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a hygienik Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Žalobkyně považuje tato stanoviska, vydaná v souvislosti se stanovením dobývacího prostoru Uherský Ostroh, za nezákonná.

[2]

K řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu je věcně příslušný krajský soud (§ 7 odst. 1 s. ř. s.). Místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany (§ 7 odst. 2 s. ř. s.). Byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému (§ 7 odst. 5 věta první s. ř. s.).

[3]

Vzhledem k tomu, že správní orgány, které vydaly žalobkyní poukazovaná rozhodnutí, mají sídlo v okrese Uherské Hradiště a Zlín, je k řízení o této žalobě věcně a místně příslušný Krajský soud v Brně (viz Příl. 2, bod 7 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů). Proto Nejvyšší správní soud rozhodl o postoupení věci tomuto soudu. Bude na Krajském soudu v Brně, aby posoudil, zda podání žalobkyně splňuje všechny zákonné podmínky pro řádný přezkum ve správním soudnictví.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 13. září 2017

Mgr. David Hipšr předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 9. 2017, sp. zn. Na 282/2017 - 18, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies