III. ÚS 2171/17

22. 08. 2017, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka, ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů: Geoffrey Robert Hoguet, Nancy Hoguet Tilghman, The 2009 Irrevocable Trust for Peter A. Looram, sídlem Glen Eagle Drive 280, Aspen, Colorado, USA a The 2009 Irrevocable Trust for Bettina L. Burr, sídlem Hubbard Park Road 8, Cambridge, Massachusetts, USA, zastoupených JUDr. Jarmilou Kolářovou, advokátkou, sídlem Vinohradská 403/17, Praha 2 - Vinohrady, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2017 č. j. 22 Cdo 4716/2016-506, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. května 2016 č. j. 56 Co 232/2015-436 a rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 19. března 2015 č. j. 10 C 353/2008-244, vedené pod sp. zn. III. ÚS 2171/17, ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. května 2017 č. j. 22 Cdo 5318/2016-413, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. května 2016 č. j. 56 Co 229/2015-354 a rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 20. března 2015 č. j. 12 C 141/2011-186, vedené pod sp. zn. I. ÚS 2328/17, ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. května 2017 č. j. 22 Cdo 4638/2016-536, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. dubna 2016 č. j. 56 Co 246/2015-459 a rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 20. března 2015 č. j. 12 C 353/2008-263, vedené pod sp. zn. III. ÚS 2329/17, ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. května 2017 č. j. 22 Cdo 4726/2016-397, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. května 2016 č. j. 56 Co 231/2015-335 a rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 19. března 2015 č. j. 10 C 142/2011-173, vedené pod sp. zn. II. ÚS 2519/17, ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. května 2017 č. j. 22 Cdo 5541/2016-497, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. května 2016 č. j. 56 Co 223/2015-426 a rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 20. března 2015 č. j. 17 C 140/2011-236, vedené pod sp. zn. III. ÚS 2520/17 a ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. května 2017 č. j. 22 Cdo 5113/2016-453, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. června 2016 č. j. 56 Co 112/2016-376 a rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 24. září 2015 č. j. 7 C 142/2011-294, vedené pod sp. zn. I. ÚS 2536/17, o návrhu na spojení, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 2171/17, sp. zn. I. ÚS 2328/17, sp. zn. III. ÚS 2329/17, sp. zn. II. ÚS 2519/17, III. ÚS 2520/17 a I. ÚS 2536/17 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. III. ÚS 2171/17.

Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 13. 7. 2017 ústavní stížnost v záhlaví uvedených stěžovatelů proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2017 č. j. 22 Cdo 4716/2016-506, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. května 2016 č. j. 56 Co 232/2015-436 a rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 19. března 2015 č. j. 10 C 353/2008-244, které byla přidělena spisová značka III. ÚS 2171/17. Podle rozvrhu práce připadla tato věc soudci zpravodaji Radovanu Suchánkovi. Dne 26. 7. 2017 obdržel Ústavní soud další dvě ústavní stížnosti totožných stěžovatelů; první z nich proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. května 2017 č. j. 22 Cdo 5318/2016-413, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. května 2016 č. j. 56 Co 229/2015-354 a rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 20. března 2015 č. j. 12 C 141/2011-186, které byla přidělena spisová značka I. ÚS 2328/17 a připadla soudci zpravodaji Jaroslavu Fenykovi, a druhá proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. května 2017 č. j. 22 Cdo 4638/2016-536, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. dubna 2016 č. j. 56 Co 246/2015-459 a rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 20. března 2015 č. j. 12 C 353/2008-263, jíž byla přidělena spisová značka III. ÚS 2329/17 a připadla soudci zpravodaji Josefu Fialovi. Dne 9. 8. 2017 obdržel Ústavní soud další dvě ústavní stížnosti totožných stěžovatelů; první z nich proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. května 2017 č. j. 22 Cdo 4726/2016-397, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. května 2016 č. j. 56 Co 231/2015-335 a rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 19. března 2015 č. j. 10 C 142/2011-173, které byla přidělena spisová značka II. ÚS 2519/17 a připadla soudci zpravodaji Ludvíku Davidovi, a druhá proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. května 2017 č. j. 22 Cdo 5541/2016-497, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. května 2016 č. j. 56 Co 223/2015-426 a rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 20. března 2015 č. j. 17 C 140/2011-236, jíž byla přidělena spisová značka III. ÚS 2520/17 a připadla soudci zpravodaji Josefu Fialovi. Dne 10. 8. 2017 obdržel Ústavní soud další ústavní stížnost totožných stěžovatelů proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. května 2017 č. j. 22 Cdo 5113/2016-453, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. června 2016 č. j. 56 Co 112/2016-376 a rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 24. září 2015 č. j. 7 C 142/2011-294, které byla přidělena spisová značka I. ÚS 2536/17 a připadla soudci zpravodaji Tomáši Lichovníkovi.

Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků.

Ústavní soud po zjištění, že všechny tři ústavní stížnosti podali totožní stěžovatelé, jejich argumentace je naprosto shodná a věci se odlišují pouze osobami vedlejších účastníků, z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení, podle shora uvedených zákonných ustanovení, tyto věci spojil ke společnému řízení.

V souladu s rozvrhem práce pro rok 2017 č. Org 1/17 je soudcem zpravodajem v této věci soudce Radovan Suchánek.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. srpna 2017

Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 22. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 2171/17, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies