III. ÚS 2261/17

25. 08. 2017, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Marie Kožejové, proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 18. dubna 2017 č. j. 20 Cdo 1050/2017-427 a ze dne 20. dubna 2017 č. j. 20 Cdo 1048/2017-425, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatelka se na Ústavní soud obrátila podáním doručeným dne 21. 7. 2017, ve kterém navrhuje zrušení shora uvedených usnesení Nejvyššího soudu.

Protože její podání (opět) vykazovalo vady, pro které by je jako ústavní stížnost nebylo možno projednat, byla dopisem, který jí byl doručen dne 1. 8. 2017, vyzvána k jejich odstranění a poučena o důsledcích, pokud se tak nestane. K tomu jí byla stanovena lhůta 15 dnů.

Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě napraveny, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. srpna 2017

Jan Filip v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 2261/17, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies