I. ÚS 2563/17

31. 08. 2017, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci ústavní stížnosti Aleny Markové a Václava Marka, zastoupených Mgr. Martinou Bártovou, advokátkou se sídlem Dlouhá 97, 261 01 Příbram III, proti rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 5603/2016-257 ze dne 31. 5. 2017, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatelé se domáhají zrušení kasačního rozhodnutí dovolacího soudu, jímž byla rozhodnutí nalézacího i odvolacího soudu v rozhodných výrocích zrušena a věc v tomto rozsahu vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Z uvedeného je tak zřejmé, že v posuzované věci není splněna podmínka vyčerpání všech relevantních procesních prostředků, které stěžovatelům právní řád k ochraně jejich práv poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Proto je v tomto stádiu ústavní stížnost předčasná, když řízení před obecnými soudy nadále pokračuje. Ústavní soud ji tudíž odmítl dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu jako nepřípustnou.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 31. srpna 2017

Tomáš Lichovník v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2017, sp. zn. I. ÚS 2563/17, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies