I. ÚS 2763/17

05. 09. 2017, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti Petra Bartheldiho, proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 29 Co 186/2017-22 ze dne 24. května 2017, za účasti Městského soudu v Praze jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel se domáhal zrušení výše uvedeného usnesení. Ústavní stížnost podal nezastoupen advokátem, byť to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Stěžovatel byl dříve opakovaně poučen, že tak činit nemá, a musí si toho již být vědom. Ústavní soud dosud pro vady odmítl přes šedesát návrhů stěžovatele, k odstranění vad nynějšího podání tudíž znovu nevyzýval (srov. např. usnesení sp. zn. II. ÚS 2423/17 a IV. ÚS 2426/17 ze dne 21. 8. 2017, III. ÚS 2425/17 ze dne 10. 8. 2017, I. ÚS 2418/17 ze dne 8. 8. 2017, II. ÚS 2419/17 ze dne 7. 8. 2017 či IV. ÚS 1938/17 ze dne 3. 8. 2017).

2. Z uvedeného důvodu Ústavní soud návrh stěžovatele odmítl soudcem zpravodajem za přiměřeného použití § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh, jehož vady stěžovatel neodstranil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. září 2017

David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2017, sp. zn. I. ÚS 2763/17, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies