1 As 265/2017 - 65

30. 08. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: T. R., proti žalovanému: Vrchní soud v Praze, se sídlem Náměstí Hrdinů 1300/11, Praha 4, o žalobě na ochranu proti nezákonnému zásahu správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2017, č. j. 5 A 67/2017 – 23,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 14. 7. 2017 doručena kasační stížnost žalobce (stěžovatele), která směřuje proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze.

Usnesením ze dne 4. 8. 2017 Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Usnesení bylo stěžovateli doručeno 17. 8. 2017.

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s. ř. s.) soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Do dnešního  dne stěžovatel soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatil. Usnesení ze dne 4. 8. 2017 mu přitom bylo doručeno dne 17. 8. 2017, lhůta pro zaplacení poplatku tak uplynula dne 24. 8. 2017. Soud proto řízení postupem dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. O tomto důsledku nezaplacení soudního poplatku byl stěžovatel poučen.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. srpna 2017

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 1 As 265/2017 - 65, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies