1 Ads 267/2017 - 20

31. 08. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: JUDr. O. V., proti žalované: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, Praha 3, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 24. 2. 2017, č. j. ZP-20588/2017-ROo, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2017, č. j. 8 Ad 11/2017 - 19,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

V záhlaví označeným usnesením Městského soudu v Praze bylo zastaveno řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Městský soud následně sám zrušil napadené rozhodnutí podle § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích usnesením ze dne 10. 7. 2017, č. j. 8 Ad 11/2017 – 23, neboť stěžovatel dne 29. 6. 2017 uhradil soudní poplatek (ještě dříve, než bylo předmětné usnesení vydáno a než nabylo právní moci).

[2]

Toto usnesení městského soudu napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností, avšak dříve než o ní mohl Nejvyšší správní soud rozhodnout, vzal stěžovatel svou kasační stížnost v plném rozsahu zpět podáním ze dne 29. 8. 2017.

[3]

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Toto ustanovení je na základě § 120 s. ř. s. třeba přiměřeně použít i pro řízení o kasační stížnosti.

[4]

Protože projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti o stěžovatelově úmyslu, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. tímto usnesením zastavil.

[5]

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2017

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2017, sp. zn. 1 Ads 267/2017 - 20, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies