16 Kss 3/2014 - 39

03. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a členů JUDr. Milady Šámalové, JUDr. Josefa Českého, JUDr. Ivany Doubkové, JUDr. Zdeňka Nováka a JUDr. Richarda Pomahače v neveřejném zasedání dne 3. 10. 2014 ve věci návrhu předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 4,se sídlem ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10 - Vršovice, ze dne 24. 4. 2014, sp. zn. 40 Spr 694/2014, na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti Mgr. J. S., soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4,

takto :

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení se zastavuje .

Odůvodnění :

[1.]

Návrhem předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 („kárná žalobkyně“) bylo zahájeno kárné řízení se soudkyní stejného soudu Mgr. J. S. Tento návrh byl odůvodněn tím, že se kárně obviněná soudkyně dopustila průtahů a nečinnosti ve více než stovce blíže specifikovaných řízení. Tím Mgr. J. S. podle názoru kárné žalobkyně porušila povinnosti soudce, čímž se dopustila kárného provinění, a za to jí žalobkyně navrhla uložení kárného opatření podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích – snížení platu v rozsahu 30 % na dobu 2 let.

[2.]

Dne 11. 7. 2014 obdržel kárný soud sdělení kárné žalobkyně s přílohami, z něhož vyplývá, že Mgr. J. S. dne 10. 7. 2014 podala Kanceláři prezidenta republiky vzdání se funkce soudkyně. Na žádost soudu Kancelář prezidenta republiky potvrdila, že oznámení Mgr. J. S. o vzdání se funkce soudkyně bylo Kanceláři prezidenta republiky skutečně doručeno, a to dne 17. 7. 2014 a funkce soudkyně v souladu s ustanovením § 95 odst. 2 zákona o soudech a soudcích jí proto zanikne dne 31. 10. 2014.

[3.]

Podle ustanovení § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, bylo-li vzdání se funkce soudce doručeno prezidentu republiky. Proto soud řízení zastavil.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. října 2014

JUDr. Petr Průcha předseda kárného senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2014, sp. zn. 16 Kss 3/2014 - 39, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies