7 As 102/2014 - 29

11. 09. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: Zelené Roztyly, o. s., se sídlem Kloknerova 2179/3, Praha 4, zastoupen JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem se sídlem Za Zelenou liškou 967, Praha 4, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, za účasti osob zúčastněných na řízení: I. ALBORG-DEVELOPMENT a. s., se sídlem Klimentská 1264/1, Praha 1, zastoupena Mgr. Vojtěchem Novotným, advokátem se sídlem Karlovo náměstí 24, Praha 1, II. Ing. T. H., v řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení I. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 6. 2014, č. j. 11 A 158/2013 - 162,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoba zúčastněná na řízení II. Ing. T. H. nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Osobě zúčastněné na řízení I. ALBORG-DEVELOPMENT a. s. se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 4.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Osoba zúčastněná na řízení I. ALBORG-DEVELOPMENT a. s. (dále jen „stěžovatelka“) se kasační stížností podanou v zákonné lhůtě domáhala zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 6. 2014, č. j. 11 A 158/2013 - 162, kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 8. 2013, č. j. S-MHMP 503871/2013/OST/Sr, a věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Tímto rozhodnutím žalovaného byla zamítnuta odvolání a potvrzeno rozhodnutí Úřadu městské části Praha 11, odboru výstavby, ze dne 11. 4. 2013, č. j. MCP11/13/019715/OV/Lev, o umístění stavby „Bytový park Roztyly“ na pozemcích parc. č. 2117/15, 2117/393, 3322/1, 3323/1, 3323/2, 3336/65, 3336/66, 3336/68, 3336/69, 3336/197 v k. ú. Chodov.

V průběhu řízení o kasační stížnosti podáním ze dne 4. 9. 2014 vzala stěžovatelka kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků (včetně stěžovatelky – viz ust. § 105 odst. 1 s. ř. s.) nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Osoba zúčastněná na řízení II. Ing. T. H. nemá na základě ust. § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení, neboť mu soudem nebyla uložena žádná povinnost.

Jelikož řízení bylo zastaveno před prvním jednáním, rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení zaplaceného soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti sníženého o 1.000 Kč, tj. ve výši 4.000 Kč.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. září 2014

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 9. 2014, sp. zn. 7 As 102/2014 - 29, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies