8 As 127/2014 - 25

10. 09. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobkyně: Moravská vodárenská, a. s., se sídlem Tovární 41, Olomouc, zastoupené JUDr. Stanislavem Knotkem, advokátem se sídlem Kvítková 1569, Zlín, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 5. 3. 2009, čj. 16/17000/2009/1622, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2014, čj. 8 Af 61/2013 – 121,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

1.

Rozhodnutím ze dne 19. 12. 2008, čj. 13164/08-2700, Finanční ředitelství v Ostravě uložilo žalobkyni pokutu ve výši 2 754 104 Kč za porušení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Ministerstvo financí zamítlo odvolání žalobkyně jako opožděné rozhodnutím ze dne 5. 3. 2009, čj. 16/17000/2009/1622.

3.

Žalobkyně napadla rozhodnutí ministerstva žalobou u Městského soudu v Praze, který rozsudkem ze dne 14. 5. 2013, čj. 8 Ca 101/2009 – 59, zrušil napadené rozhodnutí a vrátil věc ministerstvu k dalšímu řízení.

4.

Ke kasační stížnosti ministerstva Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 28. 8. 2013, čj. 8 Afs 48/2013 – 31, zrušil rozsudek městského soudu a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Nejvyšší správní soud mimo jiné přisvědčil ministerstvu, že městský soud měl jednat jako s žalovaným s Odvolacím finančním ředitelstvím v důsledku přechodu působnosti rozhodovat o porušení cenových předpisů na Specializovaný finanční úřad, jehož rozhodnutí je oprávněno přezkoumat Odvolací finanční ředitelství.

5.

Následně městský soud rozsudkem ze dne 27. 5. 2014, čj. 8 Af 61/2013 – 121, zrušil rozhodnutí ministerstva a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení.

6.

Žalovaný (stěžovatel) brojil proti rozsudku městského soudu blanketní kasační stížností.

7.

Podáním ze dne 4. 9. 2014 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne stěžovatel vzal kasační stížnost zpět v plném rozsahu, Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil [§ 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

8.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 10. září 2014

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 9. 2014, sp. zn. 8 As 127/2014 - 25, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies