9 Afs 149/2013 - 39

03. 09. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu Danielou Zemanovou v právní věci žalobce: KAPS Comm, s. r. o., se sídlem Kaplická 161, Český Krumlov, zast. JUDr. Pavlem Marťánem, advokátem se sídlem Latrán 193, Český Krumlov, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 22. 11. 2012, čj. 8444/12-1500, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 11. 2013, čj. 10 Af 20/2013-27,

takto :

V písemném vyhotovení rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 7. 2014, č. j. 9 Afs 149/2013-33 se v odůvodnění opravují následující chyby v psaní:

1) V odstavci [20], řádku 1. a 14., a v odstavci [21], řádku 4. a 16., se opravuje chyba v psaní v označení § 163 odst. 3 daňového řádu na správné § 164 odst. 3 daňového řádu;

2) V odstavci [21], řádku 1., a v odstavci [22], řádku 1., se opravuje chyba v psaní v označení § 162 odst. 2 daňového řádu na správné § 164 odst. 2 daňového řádu.

Odůvodnění :

Dne 17. 7. 2014 byl vydán rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 149/2013-33. Po rozeslání písemného vyhotovení účastníkům bylo zjištěno, že v jeho odůvodnění došlo na několika místech k chybě v psaní, konkrétně k přepisu číselného označení zákonných ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále jen "daňový řád"), konkrétně § 162 odst. 2 a § 163 odst. 3 daňového řádu namísto správného § 164 odst. 2 a § 164 odst. 3 téhož zákona.

Z odůvodnění rozsudku je zcela zřejmé, že se jedná o chybu v psaní, neboť právní závěry soudu odpovídají pouze znění a obsahu ustanovení § 164 odst. 2 a 3 daňového řádu, které takto mělo být ve všech případech označeno. Chyby v psaní, ke kterým došlo při vypracování písemného vyhotovení rozsudku, byly proto předsedkyní senátu opraveny v souladu s § 54 odst. 4 s. ř. s.

Poučení : Proti tomuto usnesení není kasační stížnost přípustná (§ 102 a násl. s. ř. s.).

V Brně dne 3. září 2014

Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 9. 2014, sp. zn. 9 Afs 149/2013 - 39, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies